top of page

Sunt în străinătate și am nevoie de asistență consulară

Atenție: Informațiile oferite sunt simplificate, având titlu informativ!

Dacă ești în străinătate și te confrunți cu o problemă, poți cere asistenţă consulară:


  • Ambasadelor României şi oficiilor consulare, existente în ţările în care vă aflaţi;

  • Direcţiei Relaţii Consulare din Ministerul Afacerilor Externe;

  • Consulatelor onorifice ale României, care vă pot oferi asistenţă consulară limitată, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, sau pot semnala problemele dumneavoastră celei

mai apropiate misiuni diplomatice româneşti.


În cazul în care vă confruntaţi cu o situaţie de urgenţă într-o ţară unde România nu are

nicio reprezentanţă diplomatică sau consulară, vă puteţi adresa, în calitate de cetăţean

european, misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al oricărui stat membru

UE. Pentru detalii consultaţi rubrica Asistenţă consulară europeană


Funcționarii consulari NU POT:


- influenţa procedurile legale din ţara de reşedinţă.

- să vă ajute să intraţi pe teritoriul ţării de reşedinţă în cazul în care nu posedaţi documente de

călătorie valabile, viză de intrare,

- face demersuri care s-ar interfera cu politica de imigrare a statului de reşedinţă.

- face investigaţii.

- să se substituie avocaţilor în cazul unor procese.

- să vă plătească facturile, datoriile sau să acorde împrumuturi.

- face aranjamente de călătorie pentru dumneavoastră.

- să vă găsească un loc de muncă.

- să vă asigure cazare.

- să vă obţină un tratament preferenţial în instituţiile medicale sau în arest.


Funcționarii consulari POT:


- Acorda asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români în mod egal, fără deosebire de sex,

rasă, vârstă, religie, în limitele prevăzute de normele de drept internaţional şi de reglementările

locale în vigoare.

- Răspunde solicitărilor în cel mai scurt timp posibil verbal şi/sau în scris.

- Oferi explicaţii clare pe baza prevederilor legale în vigoare.

- Elibera, la cerere, documente de călătorie provizorii (titluri de călătorie, paşapoarte temporare)

sau te sprijină pentru preschimbarea documentelor de identitate expirate.

- Să te sprijine în:- obţinerea acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie sau deces).

- procurarea de acte judiciare sau extrajudiciare din ţară.

- asistenţă pentru redobândirea / renunţarea la cetăţenia română

- Presta servicii notariale (legalizarea unor acte de care aveţi nevoie în străinătate).


În cazuri extreme (arestări, accidente, calamităţi naturale, conflicte armate etc.) funcționarul:


  • Te contactează în cel mai scurt timp din momentul în care află despre situaţia

dumneavoastră;

  • Fac demersuri pe lângă autorităţile statului în care te afli pentru a se informa asupra

situaţiei;

  • Se asigură că îţi sunt respectate drepturile şi fac demersuri oficiale în acest sens

  • Te ajută să iei legătura cu familia, dacă doreşti.

  • Îți oferă consultanţă de specialitate şi asistenţă consulară în cazuri de răpiri, dispariţii

sau deces al persoanelor apropiate.

  • Te pun în contact cu specialişti care vă pot ajuta (avocat, traducător, medic, firme de

pompe funebre)


ATENŢIE! Ministerul Afacerilor Externe nu răspunde de calitatea serviciilor acestor

specialişti.

Comments


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page