top of page

Cum primesc ajutorul de înmormântare

Atenție: Informațiile oferite sunt simplificate și au titlu informativ!

De ajutorul de deces va beneficia doar o singura persoană, care prezintă actele necesare și face

dovada că a suportat toate cheltuielile privind înmormântarea


Dovada se poate face cu: facturi fiscale (original), şi anume: chitanţa în original emisă pe numele

solicitantului de la preot sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte

ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată.


1. Beneficiari în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului

 

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES ianuarie 2023: 6.789 lei 


Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

- soţul supravieţuitor;

- copilul;

- părintele;

- tutorele sau curatorul;

- oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există

altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

 

2. În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului


VALOAREA AJUTORULUI DE DECES ianuarie 2023: 3.395 lei 


Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie poate fi:

- soţul/soţia;

-copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

- copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;

- părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

 

  

3. Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:


 ! Fotocopierea gratuită a documentelor originale este asigurată de instituțiile în cauză.

 

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces


Cerere ajutor inmormantare
.doc
Descarcă DOC • 32KB

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după

caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care la

făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original), dacă

este cazul;

• adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi

26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original), dacă este cazul.

• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de

asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria

răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

După efectuarea plății ajutorului de deces, plătitorul de drepturi de asigurări sociale


ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES SOŢ/SOŢIE


 • Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces;

 • Cupon pensie decedat;

 • Certificat de deces, (original);

 • Certificat de căsătorie, (original);

 • Actul de identitate al solicitantului(CI/BI), (original);

 • Facturi fiscale (original), şi anume: chitanţa în original emisă pe numele solicitantului de la

preot sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca

solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată.


ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - FIU SAU FIICĂ:


 • Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces;

 • Cupon pensie decedat;

 • Certificat de deces, (original);

 • Certificat de naştere fiu sau fiică, (original);

 • Certificat de căsătorie, în copie în cazul în care solicită fiica, (original);

 • Actul de identitate al solicitantului fiu/fiică (CI/BI), (original);

 • Facturi fiscale (CI/BI), şi anume: chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în

original sau de la sicriu sau declaraţie notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca

solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată.


ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES MEMBRU DE FAMILIE - SOȚ SAU

SOȚIE:


 • Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces;

 • Cupon pensie decedat, după caz;

 • Certificat de deces (original);

 • Certificat de căsătorie, (original);

 • Actul de identitate al solicitantului (CI/BI), (original);

 • Declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat

cheltuielile de inmormantare, că nu realiza venituri și că la data decesului defunctul nu era

salariat, nu primea pensie de STAT, CAP, MAPN, IOVR, MI si nu realiza venituri din activitati

private;

 • Facturi fiscale (copie și original), și anume: chitanța emisă pe numele solicitantului de la

preot sau chitanța emisă pe numele solicitantului de la sicriu, original


ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - GINERE:


 • Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;

 • Cupon pensie decedat, după caz;

 • Certificat de deces, (original);

 • Certificat de nastere pentru fiică, (original);

 • Certificat de căsătorie al ginerelui, (original);

 • Actul de identitate al ginerelui(CI/BI), (original);

 • Facturi fiscale (original) şi anume: chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu sau declarație notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată.


ACTELE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES - NORĂ:


 • Cerere - tip pentru acordarea ajutorului de deces;

 • Cupon pensie decedat, după caz;

 • Certificat de deces, (original);

 • Certificat de nastere pentru fiu, (original);

 • Certificat de căsătorie al norei, ( original);

 • Actul de identitate al norei(CI/BI), (original);

 • Facturi fiscale (original) si anume:chitanța emisă pe numele solicitantului de la preot, în original sau de la sicriu sau declarație notarială pe propria răspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, autentificată.コメント


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page