top of page

Plantarea arborilor lângă proprietatea vecinului

Atenție: Informațiile oferite sunt simplificate, având titlu informativ!

Pentru plantarea arborilor lângă sau pe limita de proprietate este bine să nu incalci unele reguli care ar putea conduce sancțiuni. Astfel, dacă nu există reguli clare în lege, regulamentul de urbanism sau obiceiurile locale, arborii trebuie plantați la minim 2 metri distanță de linia de proprietate.


Excepție fac cei cu înălțime sub 2 metri, plantațiile și gardurile vii.


În caz de nerespectare a acestei reguli, vecinul are dreptul să ceară tăierea arborilor, plantațiilor sau gardurilor vii, la o înălțime corespunzătoare, pe cheltuiala proprietarului terenului unde acestea sunt amplasate.


De asemenea, proprietarul terenului peste care se extind rădăcinile sau ramurile arborilor deținuți de vecin, are dreptul să le taie și să păstreze fructele care cad natural pe terenul său.


Referitor la cultivarea nucilor, în categoria pomilor răzleţi, impune respectarea unor reguli cum ar fi:


Plantarea: Folosirea materialului săditor se face exclusiv din pepiniere autorizate. În terenurile predispuse eroziunii, se permite și utilizarea biotipurilor locale provenite de la pepiniere silvice.


Tăierea: Pentru efectuarea tăierii nucilor și castanilor comestibili, este necesară obținerea unei autorizații.


Cerere de tăiere: Cererea pentru tăierea acestor arbori trebuie depusă cu cel puțin o lună înainte de a începe lucrările. Aceasta va fi supusă verificării și aprobării de către specialiștii direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală.


Criterii de autorizare: Pentru a primi autorizația de tăiere, se iau în considerare mai multe criterii, cum ar fi îmbătrânirea pomilor, prezența ramurilor uscate în proporție de 60% din coroană, amplasarea în zone cu proiecte de interes național sau local, sau pe aliniamentele drumurilor naționale, situație în care siguranța circulației este pusă în pericol.

Commentaires


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page