top of page

Imobiliare: Tot ce trebuie să știi când vrei să vinzi sau să cumperi

Atenție: Informațiile oferite sunt simplificate, având titlu informativ!Dacă vrei să cumperi sau să vinzi un bun imobil (apartament, casă sau teren)


1. Contractul se încheie/semnează NUMAI la notariat


Întreabă notarul tot ceea ce vrei să știi în legătură cu încheierea contractului,

are obligașia legală de a consilia părțile


2. Citește contractul cu atenție, acesta trebuie să cuprindă:


- descrierea: numărul de camere și care sunt acestea, suprafața utilă și cea construită,

numărul cadastral și se precizează adresa exactă, 

- modul în care proprietarul l-a dobandit (l-a moștenit, l-a cumpărat, i s-a donat)

- prețul apartamentului  (în cifre și în litere),

- modalitatea de plată (prin credit, virament bancar etcși

- moneda în care se va plăti (în lei, în euro, etc).


3. Acte necesare vânzare (încheierea unui contract de vanzare cumparare):


- acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul),

procură de reprezentare (dacă este cazul) ;

- acte de proprietate asupra imobilului (contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de

predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, hotărâre judecătorească definitivă, titlu de

proprietate, certificat de moștenitor, etc.);

- documentația cadastrală (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu) și

încheierea de intabulare în cartea funciară;

- certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de impozite si taxe locale de unde

aparține imobilul, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plata impozitului;

- certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;

- adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate situația restanțelor față de

asociație (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.) în cazul apartamentelor

- ultimele facturi și dovada plăților pentru utilitățile aferente imobilului (gaze, lumină, tv etc)


4. Obligațiile vânzătorului:


- obține/plătește documentele necesare vânzării (documentația cadastrală, certificat fiscal,

certificatul de performanță energetică,

- plătește impozitul către stat pentru suma obținnută din vânzare

- impozitul este de 3% dacă deținea bunul de mai puțin de 3 ani.

- impozitul este de 1% dacă deținea bunul de mai mult de 3 ani.

- plătește comisionul către agenția imobiliară care l-a ajutat să vândă bunul (între 1- 5% așa cum a

realizat contractul)

- predă bunul cumpărătorului.


5. Obligațiile cumpărătorului


- preia bunul,

- plătește: prețul bunului (trebuie să faci dovada plății)

taxele notariale (onorariul notarului),

taxa de intabulare (0.15% din prețul bunului) notarul înscrie bunul pe numele noului

cumpărător după încheierea contractului,

intabularea o face notarul în aproximativ 30 de zile de la semnarea contractului

- în unele situații, comisionul agenției imobiliare

6. Antecontract de vânzare-cumpărare

(dacă nu ai toți banii să cumperi – încă nu este aprobat creditul spre exemplu sau dacă vânzătorul nu

are încă toate documentele necesare)

- se încheie la notariat,

- se încheie pentru a fi sigur că bunul nu va fi vândut altcuiva,

- viitorul cumpărător plătește un avans (pentru a fi sigur că proprietarul nu îl va vinde unei alte

persoane),

- se va preciza suma primită de cumpărător și diferența rămasă de plătit (care se plătește la

momentul încheierii contractului de vânzare – cumpărare)

- termenul până la care se va încheia contractul de vânzare – cumpărare,

- se precizează ce se întâmplă dacă părțile nu își respectă promisiunile (de a vinde/de a

cumpăra)


7. ATENȚIE!!!


– Nu plăti un avans mare, taxele notariale este posibil să se plătească la suma totală a bunului și poți

plăti taxa de 2 ori,

- stabilește clar în ce condiții poți pierde avansul dat (de obicei când nu mai vrei să închei contractul

de vânzare cumpărare – te-ai răzgandit, nu mai ai banii necesari, alte asemenea),

- dacă prețul este în valută, stabilește cursul de schimb la care vei face plata,

- verifică dacă schița bunului corespunde cu ce este în realitate, este posibil ca proprietarul că fi

realizat modificări și să nu fi actualizat documentele de la cadastru,

- verifică dacă proprietarul a fost de acord cu viitoare reparații ale blocului, spre exemplu (izolație

terasă, înlocuit instalații, consolitsare imobil), cheltuieli pe care vei fi nevoit să le plătești ulterior,

- dacă vrei să cumperi un teren pe care îți vei construi o casă:

- solicită de la primăria localității un certificat de urbanism de informare (este posibil ca pe

terenul respectiv să treacă unele conducte ce nu permit construcția de imobile),

- verifică regimul de construire și dacă există utilități,

- dacă vrei să il plătești cu ajutorul unui credit, nu toate băncile acceptă ipotecă pe teren,

8. Înregistrează bunul imobil cumpărat (apartament, casă sau teren) pe numele tău

- ai un termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vânzare – cumpărare,

- mergi la Primăria/direcția locală de taxe și impozite din localitatea de unde ai cumpărat bunul,

- documente necesare: - contractul de vânzare – cumpărare (copie +original),

- cartea de identitate în original pentru toți proprietarii (certificat de căsătorie,

dacă este cazul),

- releveu (schița) - copie +original,

- certificat energetic - copie+original

- vei completa o declarație de impunere (de obicei o găsești la ghișeu)


Documentele pot fi depuse și de o altă persoană decât proprietarii, caz în care estte necesară procură notarială (original sau copie legalizată).

Comments


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page