top of page

Vreau să înmatriculez mașina. Care sunt actele necesare?

Atenție: Informațiile oferite sunt simplificate, având titlu informativ!Pentru înmatricularea unei mașini sunt necesare următoarele documente:


1. Cererea solicitantului;

2. Copia RCA, încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al

acestuia;

3. Contract vânzare - cumparare, în original și în copie;

4. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine (în cazul vehiculului care a

mai fost înmatriculat în alt stat), în original și în copie.

5. Actul de identitate al solicitantului, în original.

6. Dovada plată autorizaţie de circulaţie provizorie - 13 lei 

7. Dovada plată numere provizorii (plăcuțele cu numere roșii) - 40 de lei

8. Copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru

care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau

pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile.


Dacă documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul mașinii:


- Procură specială autentificată de notarul public


Dacă înmatricularea se face pentru persoane juridice:


- documentele de mai sus și


- certificatul de inmatriculare al firmei, copie și original,

- certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului,

- împuternicirea reprezentatului legal al firmei – delegaţie.

Plata taxelor se face prin:

- internet banking,

- virament bancar,

- mandat poștal în contul trezoreriei statului

- numerar la ghiseu odată cu depunerea documentelor.


ATENȚIE!


1. în majoritatea localităților, plata taxelor nu mai poate fi achitată în numerar la ghișee, odată cu

depunerea documentelor!


2. poți face plata și prin Ghișeul.ro


3. Nu poți efectua plata unui autoturism cu bani chash decât dacă suma este maxim 50.000 lei

(nu lua în calcul mai multe tranșe a câte 50.000 lei, legislația interzice și acest lucru!)


4. Nu trece în contractul de vânzare – cumpărare un preț mai mic decât plătești în realitate


- dacă mașina are vicii ascunse nu mai poți recuperara banii sau măcar o parte din ei,

- declari în fals suma tranzacției, iar legislația este foarte strictă…. așa că, mai bine NU!
Comments


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page