top of page

Sunt în vacanță în străinătate și am o problemă. Cine mă ajută?

Atenție: Informațiile oferite sunt simplificate, având titlu informativ!
Sfat: înainte de plecare în străinătate introdu în memoria telefonului numerele de telefon ale

ambasadelor şi consulatelor României din țara în care urmează să pleci, disponibile pe site-ul web al


1. Sunteți în străinătate și ați pierdut sau vi s-au furat actele, banii sau alte obiecte:


- Anunţaţi imediat autorităţile locale de poliţie;

- Solicitaţi autorităţilor de poliţie emiterea unui raport (raportul poliţiei vă va fi de folos în cazul în care

obiectele furate sau dispărute erau asigurate);

- Dacă ți-a fost furat sau ai pierdut paşaportul sau alt act de identitate românesc, anunţă imediat ambasada

sau consulatul României (acestea vor putea elibera un titlu de călătorie, pentru reîntoarcerea în ţară).


2. Sunteți în străinătate și v-ați îmbolnăvit


a) Dacă ai încheiat o poliță de asigurare (polița acoperă costurile medicale în caz de îmbolnăvire,

accident sau deces):

- sunați imediat asiguratorul;

- acesta te va informa cu privire la toți pașii pe care trebuie să îî urmezi


b) Dacă nu ai încheiat o poliță de asigurare:

- Ia legătura imediat cu cea mai apropiată unitate medicală;

Lista numerelor de urgență: 112 – toate țările UE, Marea Britanie, India

911 – SUA

- Dacă nu ai acces la unităţile medicale, ia legătura cu ambasada sau consulatul României din țara în care

te afli (lista consulatelor și ambasadelor și adresa de contact aici);

- personalul consular poate recomanda unităţile medicale din apropiere;

- Explică medicului situaţia ta de sănătate, eventuale afecţiuni anterioare, restricţii la medicaţie etc.;

- Dacă nu cunoști limba locală, solicită prezenţa unui translator sau solicită să fie contactată ambasada

sau consulatul cel mai apropiat al României.


3. Sunteți în străinătate și ați avut un accident


- dacă ești implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia ai suferit vătămări corporale sau

deteriorarea unor bunuri:

  - anunţă imediat autorităţile locale de poliţie;

- solicită autorităţilor de poliţie emiterea unui raport (raportul poliţiei va fi de folos în cazul în care

obiectele deteriorate sau distruse, inclusiv autoturismul erau asigurate);


a) dacă accidentul a avut urmări uşoare (avarierea autoturismului),

- noteză elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de

asigurare a acestuia;

- sună la numărul de telefon înscris pe poliţă ta de asigurare ( fiecare poliţă de asigurare emisă de

o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se

răspunde în regim de permanenţă);


b) Dacă accidentul a avut urmări grave (persoane rănite sau decedate):

- anunţă poliţia locală,

- acordă primul ajutor dacă prin asta nu pui viața ta sau a celorlalți ăn pericol,

- contactează ambasada sau consulatul României (lista consulatelor și ambasadelor și adresa de

contact aici);


4. Sunteți în străinătate și a avut loc un deces


- Dacă un membru al familiei sau o rudă, cetăţean român, a decedat în străinătate, este bine să ştii

următoarele:

- Decesul trebuie înregistrat la:

- autorităţile locale din ţara respectivă;

- acestea informează imediat Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, care va

anunţa familia asupra decesului cetăţeanului român;

- ambasada sau consulatul României din ţara în care te afli (nu este obligatoriu) contactează

ambasada sau consulatul României (lista consulatelor și ambasadelor și adresa de contact aici);

- înregistrarea permite eliberarea de către ambasadă sau consulat a unui certificat de deces

românesc numai pe baza certificatului de deces eliberat iniţial de autorităţile locale din ţara respectivă

şi pe baza altor documente prevăzute de legislaţia română;

- dacă înregistrarea decesului nu s-a făcut la ambasadă sau consulat, atunci certificatul de deces românesc

va fi eliberat în ţară, de autorităţile române, pe baza certificatului de deces străin şi a altor documente

prevăzute de legislaţia română;

- dacă decesul a fost cauzat de o acţiune violentă, atunci solicită intervenţia autorităţilor locale de poliţie

pentru investigarea cazului;

- efectuarea investigaţiilor poate întârzia procedura de transport a corpului neînsufleţit în România ;

- dacă aţi aflat despre deces în timpul în care vă aflaţi în România, notificaţi în scris Direcţia Relaţii

Consulare a MAE, la numărul de fax: (021) 319-68-69 sau pe adresa de e-mail: drco@mae.ro


Transportul corpului neînsufleţit în România

- personalul consular vă poate oferi detalii în legătură cu această procedură şi vă poate facilita contactul cu

casele funerare care asigură transportul în România;

- pentru transportul internaţional al corpurilor neînsufleţite este necesar paşaportul mortuar;

- paşaportul mortuar se eliberează de ambasadele sau consulatele României (pentru transportul urnelor cu

cenuşa cremată nu este necesar paşaport mortuar).

 - contactează ambasada sau consulatul României (lista consulatelor și ambasadelor și adresa de contact


5. Sunteți în străinătate și ai fost reținut sau arestat


- personalul consular al României din ţara respectivă vă poate ajuta, în limitele permise de legislaţia

naţională a acelei ţări şi în limitele permise de dreptul internaţiona l(lista consulatelor și ambasadelor și

adresa de contact aici);

- Dacă tu ești ești arestat sau reținut, ai o serie de drepturi şi poți cere autorităţilor străine să le

respecte:

- Dreptul de a cere ca ambasada sau consulatul României să fie notificat despre arestarea sau reţinerea

dumneavoastră;

- Dreptul de a contacta familia (aceasta o poate face şi personalul consular, numai cu acordul

dumneavoastră);

- Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de dumneavoastră sau de familia

dumneavoastră);

- Dreptul la asistenţă medicală;

- Dreptul de a solicita prezenţa unui translator în limba ţării respective (translator numit din oficiu sau,

acolo unde este posibil, translator recomandat de ambasadă sau de consulat);

- Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);

- Dreptul de a primi vizite (din partea personalului consular sau din partea familiei);

- Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în România (numai după pronunţarea unei

sentinţe de condamnare şi numai din ţările care acceptă această procedură)

- Dreptul la asistenţă din partea unor organisme internaţionale neguvernamentale (coordonatele

organismelor internaţionale neguvernamentale care pot oferi asistenţă în ţara respectivă vă pot fi puse la

dispoziţie de personalul consular).


Dacă ai un membru de familie arestat sau reţinut în altă ţară, îl puteţi ajuta așa:


- te poți interesa despre situaţia lui fie direct, la autorităţile ţării respective, fie prin intermediul

personalului consular al României din acea ţară (la numerele de telefon ale ambasadelor şi consulatelor

României sau la numerele de telefon ale Direcţiei Relaţii Consulare din MAE: 021 3196870 sau 021

3196871);

- poți să angajezi unui avocat care să îi asigure reprezentarea în justiţie;

- poți să îl vizitezi la locul de detenţie (cu respectarea formalităţilor prevăzute de legislaţia ţării respective);

- poți să îl sprijini financiar (acoperind cheltuielile de reprezentare, expertiză sau alte proceduri judiciare);

- poți să îi trimiți corespondenţă scrisă poştală (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării

respective);

- poți să îl ajuți să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru transferul în România în

vederea executării pedepsei (în măsura în care ţara respectivă acceptă această procedură şi în

conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă).


---


留言


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page