top of page

M-am angajat după șomaj. Ce bani primesc în plus față de salariu?

Atenție: Informațiile oferite sunt simplificate, având titlu informativ!
Dacă eşti şomer (înregistrat la AJOFM) şi te angajezi, poţi beneficia de următoarele sume plătite în plus față

de salariu:


A. SUMĂ LUNARĂ DIN BUGETUL AJOFM


Condiţii:


- să te angajezi cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

- să depui o cerere la AJOFM la care eşti în evidenţă, în maxim 60 de zile

de la angajare;

- odată obținut dreptul, trebuie să depui lunar, până la data de 15 a fiecărei

luni pentru luna expirată, la AJOFM, adeverinţă de la angajator cu

numărul de zile în care ai desfășurat efectiv (vezi model)

Adeverinta lunara (1)
.doc
Descarcă DOC • 27KB


Durata acordării: până la sfârşitul perioadei pentru care aveai drept la

indemnizaţia de şomaj;


Suma lunară pe care o poți primi: 30% din cuantumul indemnizaţiei de

şomaj;


Acte necesare:


- Cerere

- Contract individual de muncă

- Înștiințare angajator că te-ai încadrat în muncă

- Document de la angajator că nu ai mai lucrat la el în ultimii 2 ani –Cum

se depun: personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de

primire, fax sau e-mail (copie certificată pentru conformitate cu

originalul, de către persoana solicitantă


B. PRIMA DE ACTIVARE


! Se poate cumula cu prima de încadrare

! Nu se cumulează cu prima de inserție și cu prima de instalare


Condiţii:

- Să fii înregistrat la AJOFM de cel puțin 30 de zile;

- să te angajezi cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

- să depui o cerere la AJOFM la care eşti în evidenţă, în maxim 30 de zile

de la angajare

Suma pe care o poți primi: 1000 lei neimpozabili, 50% la angajare şi 50% la

3 luni după angajare

Acte necesare:

- cerere

- contract de muncă;

- angajament că veţi restitui suma dacă încetează contractul de muncă în

mai puţin de 3 luni de la angajare

- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului că nu ai mai lucrat la

acesta în ultimele 12 luni;

- declarație că nu ai mai beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni

Cum se depun documentele: personal, prin scrisoare recomandată cu

confirmare de primire, fax sau e-mail (în copie certificată pentru conformitate cu

originalul, de către persoana solicitantă).


C. PRIMA DE INSERȚIE (pentru absolvenți)


Condiţii:

- Să fii înregistrat la AJOFM și să te angajezi în 60 de zile de la absolvire cu

normă întreagă și pentru o durată mai mare de 12 luni ;

- să depui o cerere la AJOFM la care eşti în evidenţă, în maxim 60 de zile

de la angajare

Suma pe care o poți primi: 1794 lei (3x valoare indicator social de referinta la

data angajării. În 2023 este 598 lei). Se plătește 50% la angajare şi 50% la 12

luni după angajare


Acte necesare:


- actul de identitate;

- diploma de absolvire;

- contract de muncă;

- declaraţia ta pe propria răspundere că la data absolvirii studiilor şi în

perioada cuprinsă între această dată şi încadrarea în muncă nu ai avut

raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că în perioada cuprinsă

între data absolvirii şi data solicitării dreptului nu ai fost admis în unul

dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale

- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului că în ultimii 2 ani nu ai

mai fost angajat la el

- angajamentul absolventului de restituire a sumei dacă contractul

încetează înainte de 12 luni

Comments


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page