top of page

15 drepturi pe care la ai ca angajat

Ca salariat ai următoarele drepturi:


1. Dreptul la salarizare pentru munca depusă


Salariul minim pe economie pentru 8 ore/zi este de 3.300 lei brut (adică 2.079 lei net).

Pentru a afla salariul net, ai la dispoziţie aplicaţia calculator salarii


2. Dreptul la repaus zilnic și săptămânal


Durata muncii: 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână.

Pentru minori, durata muncii nu poate fi mai mare de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.


Nu poţi fi obligat să lucrezi într-o săptămână mai mult de 48 de ore, inclusiv orele suplimentare!


Repaus zilnic: Ai dreptul la pauză de masă, ai dreptul la repaus între două zile de muncă de cel puțin 12 ore consecutive. (excepţie: la munca în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi).


Repaus săptămânal: Săptămânal, ai dreptul la 48 de ore libere consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Dacă lucrezi sâmbăta şi duminica, ai dreptul la alte 48 ore libere consecutive. În această situaţie ai dreptul şi la un spor negociat prin contractual individual/ colectiv de muncă aplicabil.


3. Dreptul la concediu de odihnă anual


Durata minimă a concediului de odihnă anual: 20 de zile lucrătoare.

Zilele de concediu medical nu se scad atunci când se calculează numărul de zile de concediu la care ai dreptul. Spre exemplu, dacă ai fost în concediu medical 6 luni, ai dreptul în anul calendaristic respectiv la întreaga durată a concediului, respectiv la 20 de zile.

Poţi pierde zilele de concediu de odihnă neefectuat într-un an dacă nu le soliciţi într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. (De exemplu, poţi beneficia de cele 20 de zile de concediu aferente anului 2022 până la 30 iunie 2024).Se poate ajunge la această situaţie dacă angajatorul ţi-a oferit posibilitatea de a-ţi lua concediu, te-a informat şi cu toate acestea tu nu ţi-ai luat concediul de odihnă la care aveai dreptul.

Atenţie! Nu se poate compensa în bani concediul de odihnă neefectuat decât la încetarea activităţii.


4. Dreptul la egalitate de șanse și de tratament


Orice discriminare faţă de un salariat este interzisă.

Eşti discriminat atunci când eşti supus unui tratament diferit faţă de un coleg aflat într-o situaţie similară, tratament care te dezavantajează în raport cu cealaltă persoană.

Discriminarea poate să apară încă de la angajare, prin oferte de muncă care limitează accesul la un post, dar nu şi situaţia în care pentru un post sunt cerute condiţii specifice.

Exemple de oferte de muncă discriminatorii:

Cele care impun limite de vârstă la angajare - „angajez agent imobiliar, vărsta minimă 28 de ani”,

Cele dedicate exclusiv pentru bărbaţi sau exclusiv pentru femei - „angajăm absolventă”, „angajăm şefă magazin” „angajez ospătari – fete”,

Cele care impun cerinţe speciale legate de aspect - ”...aspect fizic plăcut”


Ce poţi face dacă te simţi discriminat:


- vorbeşte cu angajatorul! Este posibil ca problemele tale să fie rezolvate astfel, iar angajatorul este obligat să ia măsuri

- sesizează ITM

- sesizează CNCD


5. Dreptul la demnitate în muncă


Ca salariat, ai dreptul la respectarea demnităţii şi a conştiinţei tale, fără discriminări. Orice formă de hărţuire din partea angajatorului reprezintă o atingere adusă dreptului fundamental la demnitate.


Exemple de hărţuire:


-manifestarea sau diseminarea unui material ofensator sau cu conținut indecent;

- insinuări, batjocură, glume sau remarci obscene ori sexiste/rasiste/homofobe;

-folosirea unui limbaj ofensator în descrierea unei persoane cu dizabilități sau ironizarea unei persoane cu dizabilități;

-comentarii despre aspectul fizic sau caracterul unei persoane, care cauzează stânjeneală sau suferință; – atenție nedorită, precum spionare, urmărire permanentă, șicanare, comportament exagerat de familiar sau atenție verbală ori fizică nedorită;

-efectuarea sau trimiterea de: apeluri telefonice, SMS-uri, e-mailuri, mesaje pe rețelele sociale, faxuri sau scrisori nedorite, cu conotații sexuale, ostile sau care invadează viața privată a unei persoane;

-întrebări nejustificate, inoportune sau persistente despre vârsta, starea civilă, viața personală, interesele sau orientarea sexuală a unei persoane ori întrebări similare despre originea rasială sau etnică a unei persoane, inclusiv despre cultura sau religia acesteia;

-avansuri sexuale nedorite, solicitări repetate de acordare a unei întâlniri sau amenințări;

-sugestii privind faptul că, favorurile sexuale îi pot aduce unei persoane promovarea profesională sau că, dacă aceasta nu le acordă, atunci cariera sa va avea de suferit


Soluţii:

  1. Încercarea de a solutiona amiabil, prin discuţii cu persoana care te hărţuieşte, spunându-I să înceteze şi că, în caz contrar, încalcă legea;

  2. Formulează o plângere oficială: către conducerea instituției, către Consiliul Național privind Combaterea Discriminării, către instanța de judecată.6. Dreptul la securitate și sănătate în muncă


- Beneficiezi de instruire pe partea de protecţia muncii

- Ai acces la serviciul de medicina muncii

- La recomandarea medicului de medicina muncii ai dreptul la schimbarea locului de muncă pe fondul stării de sănătate


Reţine! Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor.


7. Dreptul la acces la formarea profesională


Poţi participa la cursuri de formare profesională organizate şi plătite de angajator o dată la doi ani (dacă angajatorul are mai puţin de 21 de salariaţi) sau sau o data la 3 ani (dacă sunt peste 21 de salariaţi).


Dacă eşti trimis la un curs plătit de angajator, se va încheia un act adiţional la contractul individual de muncă prin care se vor stabili obligaţiile pe care le ai faţă de angajator după terminarea cursului, inclusiv cât timp eşti obligat să lucrezi la acesta după absolvirea cursului.


Dacă totuşi doreşti încetarea contractului de muncă înainte de expirarea perioadei stabilite cu angajatorul, va trebui să achiţi contravaloarea cursului (proportional cu perioada nelucrată din perioada stabilită)


De exemplu: dacă angajatorul a achitat un curs de 3.000 lei, şi se stabileşte prin act adiţional obligaţia de a lucra pentru angajator 3 ani de la absolvirea cursului, iar tu doreşti încetarea contractului de muncă după un an de la absolvirea cursului, va trebui sa restitui angajatorului suma de 2000 de lei.


8. Dreptul la informare și consultare


Înainte de a încheia contractul de muncă eşti informat cu privire la conţinutul acestuia. De asemenea, ori de câte ori intervine o modificare, eşti informat asupra modificărilor, înainte de întocmirea actului aditional.


9.  Dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă


10. Dreptul la protecție în caz de concediere


Mai jos redăm câteva situaţii în care concedierea este interzisă:


a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;

b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d) pe durata concediului de maternitate;

e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

h) pe durata efectuării concediului de odihnă.

i) pe durata efectuării concediului paternal şi a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă pentru situaţii familiale deosebite, în condiţiile legii (se dezvoltă separat).


Pe scurt, protecţia în caz de concediere constă în:

  • Interdicţia concedierii în situaţiile de mai sus

  • indemnizaţie de şomaj (vezi pe larg aici) şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil

  • preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare, în cazul în care eşti concediat pentru că: eşti inapt medical, nu corespunzi profesional, se desfiinţează locul de muncă (rolul acestui termen este şi acela de a avea timp şi resurse pentru a-ţi putea găsi un alt loc de muncă)

  • Decizia de concediere cuprinde obligatoriu anumite elemente (pe larg se va dezvolta separat)

  • Loc de muncă vacant oferit de angajator sau de AJOFM dacă angajatorul nu dispune de locuri vacante corespunzătoare;


11. Dreptul la negociere colectivă și individuală

Drepturile şi obligaţiile tale ca angajat prin negociere cu angajatorul


12. Dreptul de a participa la acțiuni colective


Greve, demonstraţii, alte acţiuni organizate de sindicatul din care faci parte (se va dezvolta pe larg separat)


13. Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat


Principalul rol al sindicatului este de a apara drepturile salariaţilor şi a le promova interesele dar și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare.


Sindicatul te poate te poate consilia şi te poate sprijini în cazul apariției unor situații neprevăzute în aplicarea contractului de muncă, inclusiv prin reprezentare în instanţă, la solicitarea ta.


14. Dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin 6 luni la acelaşi angajator


15. Alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabileComentários


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page